YÖNETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Esat ADIGÜZEL

Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Nihal BÜKER

Genel Sekreter : Doç. Dr. Kadir ÖZKAYA

Sayman : Arş. Gör. Nursel DURMAZ

Üye : Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU

Üye : Öğr. Gör. Dr. Gülbanu ZENCİR

Üye : Doç. Dr. Ufuk YAĞCI

DENETİM KURULU

Üye : Prof. Dr. Gönül İÇLİ

Üye : Dr. Öğr. Ü. Habibe KAHVECİOĞLU SARI

Üye : Öğr. Gör. İsmail SARI