YÖNETİM KURULU

Başkan : Prof. Dr. Velittin KALINKARA

Başkan Yardımcısı : Doç. Dr. Nihal BÜKER

Genel Sekreter : Dr. Öğr. Üyesi Gülay YİĞİTOĞLU TAŞDEMİR

Sayman : Öğr. Gör. Nesrin KACAR

Üye : Doç. Dr. Ahu ARICIOĞLU

Üye : Doç. Dr. Kadir ÖZKAYA

Üye : Öğr. Gör. İsmail SARI

DENETİM KURULU

Üye : Prof. Dr. Gönül İÇLİ

Üye : Doç. Dr. Ufuk YAĞCI

Üye :  Dr. Öğr. Ü. Habibe KAHVECİOĞLU SARI