Ana Sayfa

Yaşlılara ve yaşlılık politikası üreten kurum ve kuruluşlara destek olma çabasıyla 1998 yılında yedi akademisyen Ankara’dan yola çıktık. Bugüne kadar ülkemizin farklı kentlerinde üniversite, yerel yönetim ve kamu desteğiyle 10 bilimsel kongre (2 yılda bir), çok sayıda panel, konferans, söyleşi gerçekleştirdik, atölye açtık. Yaşlılığa ve yaşlanmaya dönük pek çok kitap / bölümlü kitap yazdık, “Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi”ni çıkardık, yerel ve ulusal projeler yaptık, toplumun hizmetine sunduk. Tüm bunları imece yöntemiyle, üyelerimizle, ortak akılla yaptık. Dünya yaşlanıyor, ülkemiz yaşlanıyor gerekli önlemleri alın diyerek konuya ilgiyi artırmaya, duyarlık oluşturmaya çalıştık. Üniversitelerimizde, araştırma kuruluşlarında gerçekleştirilen pek çok araştırma alanı için bilimsel alt yapı oluşturduk.

2020 itibariyle “Üçüncü Yaş Akademisi (3YAK)”ni uygulamaya koyduk. Toplumu bilinçlendirme, yaşlıların yaşam kalitesini artırma adına seri konferanslara başladık. Toplum kesimlerini buluşturduk, bilim insanlarından ve sivil toplum kuruluşlarından destek gördük. Yaşlanmanın yaşamın bir dönemi olduğunu, yaşlıların dahil olmalarının toplumların sosyal ve ekonomik gelişiminde, kültür aktarımında, toplumsal bütünlüğün korunmasında önemli olduğunu vurguladık. Bu süreci yönetmek için sizlerle yola çıktık, birlikte sürdüreceğiz.  

Prof. Dr. Velittin KALINKARA

Onursal Başkan ve YK Başkanı